У овој приповеци Данила Киша, појам игре и њено значење расте преко граница очекивања читаоца, али и учениска у игри. Играње није само инфантилни чин у којем учествује Андреас Сам, оно постоји и ван његовог учешћа, укључује његове родитеље, али се и њихове улоге посматрача утапају у процес играња и они сами постају не само учесници игре, већ пиони у игри која је изнад њих. Continue Reading

Game and its meaning in the poem “Between games” by Vasko Popa

Игра као феномен у природи није својствена само људима већ и животињама што указује на њену базичност и утемељеност у еволутивном развијању. Ако су сличне игре у којима учествују младунчад животиња и деца, то значи да постоји нешто заједничко за ову појаву и потврђује њену вредност у природи живих бића Continue Reading

Study: South Park and A Clockwork Orange

У овом раду приказаћемо како се једно литерарно дело преобликује у филмској уметности, а онда и како други садржај популарне културе користи то уобличавање да пренесе своју идеју, са намером користећи исте технике и поступке. Continue Reading