Game and its meaning in the poem “Between games” by Vasko Popa

Игра као феномен у природи није својствена само људима већ и животињама што указује на њену базичност и утемељеност у еволутивном развијању. Ако су сличне игре у којима учествују младунчад животиња и деца, то значи да постоји нешто заједничко за ову појаву и потврђује њену вредност у природи живих бића Continue Reading

A Postmodern Bastard (Or: What I’ve Learned at College)

The postmodern society taught me that it is no longer improper to highlight your qualities, talents and success, but that it is considered advantageous and signifies quality. This is why I am expanding my CV and establishing the “Sobakaists” artistic circle. Continue Reading